Công ty TNHH Khải Hoàn

ve sinh cong nghiep

HỖ TRỢ TRỤC TUYẾN
Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ bán hàng
LIÊN KẾT WEB
Số lượt truy cập
Lượt truy cập thứ: 7932
ĐỐI TÁC
Tin tức
TỔ AN TOÀN CHỐNG COVID 19 CỦA CÔNG TY KHẢI HOÀN
Số:……./ QĐ – KH CÔNG TY KHẢI HOÀN – (TNHH) ĐC: Nhà số 16A, Đ.Nguyễn Bá Tuấn Điện thoại: 02223.874.875 - 0222.626.8888 Email: khaihoanbn@gmail.com Web: www.khaihoanvn.com.vn Bắc Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH “ V/v thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch , Tổ An toàn Covid - 19” ------------------------ - Căn cứ Quyết định số 2194/ QĐ – BCĐQG ngày 27/5/2020 của ban chỉ đạo Quốc Gia về việc ban hành “ Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid – 19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; - Căn cứ công văn số 1096/ BYT-MT ngày 23/2/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới tại nơi làm việc; - Căn cứ vào công văn số 602/BQL – LĐ ngày 9/5/2021 của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh về việc thành lập Tổ an toàn Covid – 19 tại doanh nghiệp ngày 9/5/2021 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh về công tác phòng, chống dịch covid – 19; - Xét đề nghị của phòng HC – KT Công Ty Khải Hoàn. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, “ Tổ an toàn Covid – 19” của Công Ty Khải Hoàn gồm các Ông (bà) có tên sau đây: 1 Ông Nguyễn Huy Tú Giám đốc điều hành Trưởng BCĐ 2 Ông Nguyễn Văn Huynh Chủ Tịch Công đoàn Phó BCĐ 3 Bà Nguyễn Thị Khanh Kế Toán Ủy viên – Thư Ký 4 Bà Nguyễn Thị Lựu Trưởng Phòng ĐP Ủy viên 5 Bà Nguyễn Thị Thủy Nguyện Phòng ĐP Ủy viên 6 Ông Nguyễn Thành Hưng Phòng KD Ủy viên 7 Ông Trần Thế Lâm Phòng KD Ủy viên Nhiệm vụ của Tổ gồm những việc sau đây: 1. Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của công nhân theo quy định tại nơi làm việc, sản xuất. 2. Thực hiện việc theo dõi sức khỏe đầu giờ, trong giờ làm việc của công nhân. 3. Giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho lãnh đạo và bộ phận y tế/ ban chỉ đạo phòng chống dịch của công ty khi phát hiện các trường hợp người lao động trong tổ nghi ngờ bị mắc bệnh phát hiện được lúc đầu giờ làm việc hoặc trong lúc đang sản xuất: Sốt, ho, đau họng, hội chứng cúm; biểu hiện viêm đường hô hấp để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm kịp thời. 4. Hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết F1, F2 và các hoạt động phòng chống dịch trong trường hợp trong công ty xuất hiện ca bệnh covid – 19. 5. Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch phù hợp khác do lãnh đạo công ty phân công. Điều 2: Các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ an toàn covid – 19, các phòng/ bộ phận và toàn thể người lao động Công Ty Khải Hoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký - Nơi nhận: + Phòng LĐTB & XH TP (b/c) + Ban chỉ đạo (t/h) + Lưu VP. ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP ( Ký tên và đóng dấu) Số:…..../ QĐ – KH CÔNG TY KHẢI HOÀN – (TNHH) ĐC: Nhà số 16A, Đ.Nguyễn Bá Tuấn Điện thoại: 02223.874.875 - 0222.626.8888 Email: khaihoanbn@gmail.com Web: www.khaihoanvn.com.vn Bắc Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2021 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ - CHỨC NĂNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH SARS – COVID – 2 CỦA CÔNG TY KHẢI HOÀN --------------------- 1. Ông Nguyễn Huy Tú – Giám đốc điều hành Trưởng ban Chỉ đạo có trách nhiệm như sau: - Đảm bảo duy trì an toàn, phòng dịch trong hoạt động sản xuất kinh doanh. - Có quyền ra quyết định phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm. - Có quyền đình chỉ hoặc cho buộc thôi việc đối với các cá nhân có hành vi chống đối hoặc không thực hiện nghiêm túc theo quy định phòng dịch của Bộ y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Công Ty Khải Hoàn. 2. Ông Nguyễn Văn Huynh - Chủ Tịch Công Đoàn Phó ban chỉ đạo có trách nhiệm như sau: - Phụ trách công tác tuyên truyền, thông báo các nội dung đeo khẩu hiệu 5k. 3. Bà Nguyễn Thị Khanh – Kế toán thành viên ban chỉ đạo có trách nhiệm như sau: - Phụ trách đề xuất tham mưu phương án kinh phí phục vụ cho phòng chống dịch. Ghi chép các cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch trong các buổi họp để ra quyết định. 4. Bà Nguyễn Thị Lựu – Trưởng Phòng điều phối thành viên ban chỉ đạo - Có trách nhiệm quản lý con người và nhắc nhở việc tuân thủ trong phòng dịch tại nơi ở cũng như nơi làm việc. 5. Bà Nguyễn Thị Thủy Nguyện – Phòng điều phối thành viên ban chỉ đạo có trách nhiệm như sau: - Nhắc nhở việc thực hiện của công nhân trong phòng chống dịch khi CBCNV chưa thực hiện nghiêm túc 6. Ông Nguyễn Thành Hưng – Phòng Kinh doanh thành viên ban chỉ đạo có trách nhiệm như sau: - Chịu sự phân công điều động của đồng chí trưởng ban khi giao nhiệm vụ cụ thể như bố trí huy động xe đưa đón, chở vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch. 7. Ông Nguyễn Thế Lâm thành viên ban chỉ đạo có trách nhiệm như sau: - Chịu sự phân công của trưởng ban và hàng sáng đến đo và kiểm tra thân nhiệt của công nhân sáng và chiều. Nếu không đảm bảo đề xuất ban chỉ đạo nếu ai có biểu hiện sốt, ho... báo cáo ban chỉ đạo để kịp thời giải quyết. Vậy trên đây là phân công chức năng, vai trò , nhiệm vụ của ban chỉ đạo đề nghị toàn thể CBCNV nắm được và phối hợp thực hiện. T.M CÔNG TY KHẢI HOÀN
TÌM KIẾM
BẢN TIN KHẢI HOÀN
THÔNG TIN CẦN BIẾT